Ντίνα Μπόμπα
  • ΕΛΚΕ
  • Προμήθειες υλικού
  • Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Πάγιου Εργαστηριακού Εξοπλισμού του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας